Tilgjengelige kurs 2016-2017
Påmeldingsfrist alle kurs: Bindende påmelding 2 uker før kursstart Vil du ha Papir utgaven av Kurskatalogen?
Kategori: Priser:
  Tittel  Dato
 Fra - Til
 Sted  Lærling   Medlem   Ikke-
 medlem 
Generelle kurs
16-28 Modul 1 – Park & Anlegg, for ansatte i gravferdssektoren med relevant praksis fra drift av gravplassanlegg   Ferdig                
16-05 Beskjæring/ Vinterdendrologi   Ferdig                
16-07 Obligatorisk samling for nye lærlinger Drammen   Ferdig                
16-07 Obligatorisk samling for nye lærlinger Trondheim   Ferdig                
16-09 Trapper og murer/ fundamentering og komprimering   Ferdig                
16-05C Beskjæring/ Vinterdendrologi   Ferdig                
16-15 Landmåling   Ferdig                
16-16 Busker Trondheim   Ferdig                
16-21 Trær, Trondheim   Ferdig                
16-22 Instruktørenes ABC   Ferdig                
16-01-Praksiskandidatkurs/ Lærlingskole Trondheim   Ferdig                
16-02 Lærlingskole, grunnkurs Drammen   Ferdig                
16-03 Praksiskandidatkurs/ Lærlingskole for 2. årslærlinger Drammen   Ferdig                
16-10 Jord og jordforbedring   Ferdig                
16-23 Vintergrønt Trondheim   Ferdig                
16-19 Universell utforming   Ferdig                
16-12 Trær - fordypningskurs   Ferdig                
16-13 Norsk Standard 3420 Kap. Z og K   Ferdig                
16-16 Busker Drammen   Ferdig                
16-18 Roser, hekkplanter og bunndekkende planter   Ferdig                
16-17 Sikkerhet på lekeplassen   Ferdig                
16-20 Fremmede arter, ugress, sykdom og skadedyr   Ferdig                
16-11 Gress, stauder og vannplanter   Ferdig                
16-14 Sommerblomster, stauder, løk og knoller   Ferdig                
16-05D Beskjæring/ Vinterdendrologi   Ferdig                
16-06B Beleggningsteinkurs   Ferdig                
16-14 Sommerblomster, stauder, løk og knoller Trondheim   Ferdig                
16-24 Laser og nivelleringskikkert, Trondheim   Ferdig                
16-06C Beleggningsteinkurs   Ferdig                
16-25 Praktisk kurs i brostein, Trondheim   Ferdig                
16-26 Kantstein, Trondheim   Ferdig                
16-08B Praktisk kurs i skifer og brostein   Ferdig                
16-08 Praktisk kurs i skifer og brostein   Ferdig                
Praktisk kurs i skifer og brostein   Ferdig                
16-27 Informasjonsmøte om fagprøven, Vea Fagskole   Ferdig                
16-06 Beleggningsteinkurs   Ferdig                
Vedlikehold av uteområder   Ferdig                
Gravplasskolen, Modul 1 – Park & Anlegg, for ansatte i gravferdssektoren med relevant praksis fra drift av gravplassanlegg   Ferdig                
Kurs på Polsk
Arbeid langs vei Del 1   Ferdig                
M1B Anleggsmaskin, modul 1.1, 2.1, 3.1   Ferdig                
16-04 Praksiskandidatkurs på polsk i anleggsgartnerfaget   Avlyst                
Arbeid langs vei Del 1, 23.03.17   Ferdig                
M1D Anleggsmaskin, modul 1.1, 2.1, 3.1   Ferdig                
M2B Varme Arbeider   Ferdig                
Masseforflytningsmaskiner 1.1 - 3.1   Ferdig                
Sertifiseringskurs / Dokumentert Opplæring
M1A Anleggsmaskin, modul 1.1, 2.1, 3.1   Ferdig                
M5A Obligatorisk kurs for arbeid langs vei - Del 1   Ferdig                
M5B Arbeid langs vei - Del2 for ansvarshavende   Ferdig                
M4A Autorisasjonskurs i plantevern   Ferdig                
Obligatorisk kurs i Arbeid langs vei Del 1   Ferdig                
M4A2 Autorisasjonskurs i plantevern   Ferdig                
M5A2 Obligatorisk kurs for arbeid langs vei - Del 1   Ferdig                
M5B2 Arbeid langs vei - Del2 for ansvarshavende   Ferdig                
Varme Arbeider Foss Gård, Lier   Ferdig                
M4B Autorisasjonskurs i plantevern - fornying   Ferdig                
M2A Sertifiseringskurs - Varme Arbeider, Foss Gård i Lier   Ferdig                
Obligatorisk kurs for arbeid langs vei - Del 1 04.05.17   Ferdig                
M1C Anleggsmaskin, modul 1.1, 2.1, 3.1   Ferdig                
Kurs i Plantevern for 1. gangstakere   Ferdig                
Obligatorisk kurs i Arbeid langs vei Del 1, 09.06.17   Ferdig                
Anleggsmaskinfører Modul 1.1 - 3.1   Ferdig                
Arbeidsvarsling Del 1, Via3, Askim   Ferdig                
Arbeid langs vei Del 1, Tvedestrand   Ferdig                
Arbeid langs vei Del 1, 31.08.17   Ferdig