<% If Session("smtp_server") = "" then %> <% End If %> WorldSkills Sponsorer <% ' %> <% '~~~ Main Menu ~~~ %> <% '~~~ Tooltips ~~~ %> <% '~~~ Alle Modal Windiows i fra denne dwt ~~~ %> <% '~~~ Nettstudie - gartner ~~~ %> <% '~~~ Nettstudie - idrett ~~~ %> <% ' !!!!!!!!!! OPPDATER onload i BODY i KART.ASP ETTER DWT FIL ER SPART! !!!!!!!!! %>
Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget
Vi takker for støtten!

Beer Sten AS
Vi takker Beer Sten AS for utstyr og verktøy i forbindelse med World Skills Competition. Beer Sten AS
Adresse: Postboks 92
1601 Fredrikstad
Besøksadresse: Habornv. 56
1630 Gamle Fredrikstad
Telefon: 69 38 41 10
Telefaks: 69 38 41 20
Mobil:  
E-post:
Hjemmeside: www.beersten.no
Klikk for Park og Idrett Landslaget for park-, idretts- og friluftsanlegg
Adresse: Postboks 4014 US
0806 Oslo
Besøksadresse: Sognsveien 220
Telefon: 22 95 27 15/16
Telefaks: 22 26 21 22
Mobil: 48 11 52 99
E-post:
Hjemmeside: www.parkogidrett.no
Klikk for Maskin og Utemiljø Maskin og Utemiljø AS
Adresse: 1850 Mysen
Besøksadresse: Samme
Telefon: 69 89 26 93
Telefaks: 69 89 56 36
Mobil: 95 15 89 51
E-post:
Hjemmeside: www.tore-d-carlsen.com
Høyem og Aas Uteanlegg AS Høyem og Aas Uteanlegg AS
Adresse: Høilundveien 11
1440 Drøbak
Besøksadresse: Samme
Telefon: 64 93 56 74
Telefaks:  
Mobil: 90 07 17 98
E-post:
Hjemmeside: www.uteanlegg.com
Strandman AS Anleggsgartnerfirma Strandman AS
Adresse: Presterødalleen 13
3118 Tønsberg
Besøksadresse: Samme
Telefon: 33 35 75 00
Telefaks: 33 35 75 01
Mobil:  
E-post:
Hjemmeside: www.strandman.no
Folkeuniversitetet Buskerud - Vestfold - Telemark Folkeuniversitetet
Buskerud - Vestfold - Telemark

Hjemmeside: www.fubvt.no
DiaProff DiaProff.no
Hjemmeside: www.diaproff.no
Blinken AS Blinken a.s.
Hjemmeside: www.blinken.no
  Einar Stange AS
Hjemmeside: www.einarstange.no
Avitec Avitec AS
Hjemmeside: www.avitec.no
 
Klikk her for WorldSkills 2007 siden!
Tilbake til toppen av siden  Tilbake til toppen av siden.  Tilbake til toppen av siden